Support Staff

Lisa_Liu

Lisa Liu

Manager of FMH

Esther_Sun

Esther Sun

Transportation Manager

Carol_Tan

Carol Tan

Public Relations Director

Melanie_Wang

Melanie Wang

HR Director

Laura_Ruan

Laura Ruan

HR Assistant

Cherry_Zhang

Cherry Zhang

Accountant

JESSICA%20QIU

Jessica Qiu

Cashier

Nancy_Usher

Nancy Usher

Finance Manager

John_Wu

John Wu

IT General Manager

Emily%20Xu

Emily Xu

IT Engineer

Fan%20Zhao

Fan Zhao

PowerSchool Engineer

Maggie_Li

Maggie Li

CLTC Teacher

Rose_Xu

Rose Xu

Security, Purchasing, and Cafeteria Manager

Hongqi_Qiao

Qiao Hongqi

Cafeteria Staff

Shirley_Cui

Shirley Cui

Cafeteria Staff

Peter_Cui

Peter Cui

Custodian

David_Cui

David Cui

Maintenance, Operations

Angel%20Luan

Angel Luan

Librarian

PeiGang_Diao

Diao PeiGang

Custodian

JianJun_Zang-2-2

Zang JianJun

Custodian

Xingjun_Tian-2

Tian Xingjun

Cafeteria Staff